Valige RiikValige Riik
Eesti - Kodukatted

Jatkusuutlikus – tee oma tasakaalustatud valik

Tarketti näol on tegemist liidriga keskkonnateadliku tootmise vallas. Ettevõte on tegelenud säästvate toodete välja töötamisega juba aastakümneid.
Meie lai valik põrandakattematerjale võimaldab meil pakkuda teile kohandatud lahendusi – seda nii eelarve, toodete kvaliteedi kui säästvuse osas. Nimetame sellist lahendust „tasakaalustatud valikuks“.

Säästlikkusele paneme rõhku oma igapäevategemistes – nii toodete välja töötamisel kui tootmisel. Oleme keskendunud neljale võtmealale, mille vahel kliendid saavad oma valiku teha:

pc_better_materials.jpg

Paremad materjalid
Kasutame alati võimalusel taastuvaid ning looduslikke materjale ning suurendame jätkuvalt nende materjalide osakaalu kõikides toodetes.
 

pc_resource_stewardship.jpg

Ressursside hoole
Tarketti järgib oma tegevuses viit peamist indikaatorit: veekasutus, energiakasutus, jäätmehooldus, jäätmete ringlusessevõttu ning emissioonide taset. Vastavad andmed avalikustatakse ning seeläbi saame kinnitust progressi kohta ressursside tarbimises.

pc_people_friendly_space.jpg

Inimsõbralikud ruumid
Meie põrandad loovad inimestele ohutud ning tervislikud töö-, õpi-, mängu-, paranemis- või vabaajakeskkonnad. Hindame süsteemselt kõiki oma põrandakattematerjale ning nende mõju siseõhu kvaliteedile. Kasutatavad pinnatöötlusvahendid aitavad ressursse konserveerida vähendades vajadust vee, energia ja puhastusainete kasutuse järele.

pc_reuse_recycle.jpg

Korduskasutamine ja ringlussevõtt
Võtame toote elutsükli alguses kasutusele järjest enam ringlussevõetud materjale ning suuname toote eluea lõppedes võimalikult suure osa neist edasi ringlusesse. Tunneme uhkust meie tööstuse suurima ringlusessevõtu tegevuse üle – 2008. aastal suunasime 68 000 tonni põrandakatete jäätmeid prügilatest ringlusesse.

Tasakaalustatud valik
Tarketti “tasakaalustatud valiku” lähenemise eesmärk on leida tasakaal klientide ning nende projektide nõuete ja säästvate lahenduste vahel.
Usume, et säästev tegutsemine peaks olema iga inimese ning ettevõtte igapäevane praktika, mitte ainult idee.
Keskendume igapäevaselt suurema efektiivsuse ning keskkonnasõbralikkuse saavutamisele vähendades oma ressursikasutust ning emissioonide tekitamist, samuti suurendades ringlusessevõtmist materjalide korduskasutamist ning toetades inimsõbralike pindade loomist. Sellepärast mõõdame oma keskkonnamõju – et jätkuvalt saavutada paremaid tulemusi ning et sellest oleks kasu meie klientidele, töötajatele ning kohalike kogukondadele.
> Lisateavet Tarkett Grupi säästva arengu kohta.